Kinn Kommune

Aktuelt

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag tildelt Kinn kommune årets "Leve heile livet"-pris. Prisen vart delt ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie under "Leve heile livet"-konferansen onsdag 18. november.

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021 er om lag 360 millionar kroner satt av til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser no ut midlane med atterhald om Stortinget sitt endelege budsjettvedtak. Inntil 20 millionar kroner er satt av til utprøving av metodar/arbeidsmodellar, og koordinering av samarbeidet mellom tenester.

Frå og med torsdag 19. november kan du som bur i Florø-delen av Kinn levere avfall til gjenbruksstasjonen i Purkehola. Det er NoMil som driftar anlegget.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Kommunestyret har i sak 161/20 den 10.11.2020 vedteke Planstrategi for Kinn 2020-2023 og Samfunnsdelen til kommuneplanen for Kinn 2020-2032 i medhald av plan- og bygningslova §10-1 og § 11-15.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Birk Hammerseth, 12 år, med sitt bilde av "leikande katt", og Torje Takle med sine flotte naturbilder vann fotokonkurransen. Begge har vunne fribillettar til kinoframsyning. Gratulerer!

Kl. 13.00 i dag opnar endeleg Havhesten for publikum igjen etter å vert stengt i ca. eit år. 

I Kinn kommune har vi samla sett fått inn 685 577 kroner til World Wildlife Fund sin innsats med å redusere plastutslepp i havet!

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.