Kinn Kommune

Kva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendingar

Aktuelt fra kommunen

 • 04.08.2020 Kinn kommune

  Pressemelding frå Kinn kommune

  Under brann i rekkehus ved Torvmyrane den 22. juli, opplevde Kinn Brann- og redning utfordring med vassmengde og trykk. Kinn kommune gjennomførte i går ei praktisk øving ved Tormyrane i Florø, der føremålet var å kartlegge vassforsyninga i området. Øvinga vart utført med tilnærma like forhold som under brannen den 22. juli.
 • 03.08.2020

  Ny krisepakke for frivilligheita

  Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.
 • 20.07.2020 Kinn kommune

  Kinn kommune har ny postadresse

  Vi vil minne om at Kinn kommune har ny postadresse. Her finn du riktig adresse for sending av post og faktura.