Kinn kommune

Ny samfunnsplan for Kinn kommune

Kanskje den viktigaste planen vi har er kommuneplanen, som er delt inn i to. Ein del er retta mot korleis vi skal utnytte arealet i kommunen, og ein annan er korleis vi skal utvikle oss som samfunn og organisasjon.

For å gjere dette på ein fornuftig måte må vi sjå på ulike data og finne trendar for korleis Kinn-samfunnet har utvikla seg dei siste åra. Det kan seie noko om korleis samfunnet ser ut i framtida, og kva vi må planlegge etter.

Sjå portalen for samfunnsplanen her (under arbeid)

Aktuelt frå kommunen

 • 02.06.2023

  Saker til behandling i formannskapet 8. juni

  Formannskapet og kommunestyret har mange saker å behandle før sommarferien. Her finn du informasjon om alle sakene som skal behandlast i formannskapet 8. juni. Møte kan du følgje direkte, eller du kan sjå opptak i ettertid.
 • 02.06.2023

  1. tertialrapport 2023

  Kommunedirektøren legg med dette fram 1. tertialrapport 2023 for Kinn kommune.
 • 01.06.2023

  Gratis sommarferietilbod for barn og unge 2023

  Kinn kommune tilbyr gratis deltaking på diverse sommaraktivitetar for barn og unge. Her kan du sjå oversikt over dei gratis aktivitetane.