Kinn kommune

Ny samfunnsplan for Kinn kommune

Den viktigaste planen vi har er kommuneplanen, som er delt inn i to. Ein del er retta mot korleis vi skal utnytte arealet i kommunen, og ein annan er korleis vi skal utvikle oss som samfunn og organisasjon.

For å gjere dette på ein fornuftig måte må vi sjå på ulike data og finne trendar for korleis Kinn-samfunnet har utvikla seg dei siste åra. Det kan seie noko om korleis samfunnet ser ut i framtida, og kva vi må planlegge etter.

Sjå portalen for samfunnsplanen her

Aktuelt frå kommunen

 • 01.12.2023

  Kinn brann og redning har målt isen på vatna i Florø og Måløy

  Her kan du sjå resultata frå målingane på vatna i Florø og Måløy.
 • 01.12.2023

  På leit etter gammal historie på Kinn og Svanøy

  Våren 2022 blei det gjennomført georadarundersøkingar på øyane Kinn og Svanøy utanfor Florø. Målet med undersøkingane var mellom anna å finne moglege strukturar som kunne gi meir innsikt i historia til kyrkja og gravstaden på Kinn. På Svanøya var målet å utforske ein steinring definert i dag som eit kulturminne, kalla «offerringen». I tillegg vart Bru kyrkjegard undersøkt, og restar av tidlegare kyrkjer.
 • 30.11.2023

  Ekstramøte i kommunestyret 30. november

  Torsdag 30. november kl. 13.00 - 15.00 er det ekstramøte i kommunestyret for å handsame sak om Skram skole. Du kan følgje møte direkte, eller sjå opptak i ettertid.