Kinn Kommune

Aktuelt frå kommunen

 • 28.01.2022

  Kommunedirektøren sitt fredagsbrev

  Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.
 • 28.01.2022 Skule

  Innskriving til skule - haust 2022

  Barn som er født i 2016 er skulepliktige frå hausten 2022 og skal skrivast inn på skulen. I Florø-delen av Kinn vil føresette motta brev frå skulen barnet får plass i løpet av våren. I Måløy-delen av Kinn er det sendt ut brev til føresette med invitasjon til innskrivingssamtale.
 • 28.01.2022 Søknadsfrist for hovudinntak til barnehage er 15. februar 2020.

  Søknad om barnehageplass 2022-2023

  Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 15.08.2022. Søknadsfrist er 15. februar.