Kinn Kommune

Aktuelt

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Barn som er født i 2016 er skulepliktige frå hausten 2022 og skal skrivast inn på skulen. I Florø-delen av Kinn vil føresette motta brev frå skulen barnet får plass i løpet av våren. I Måløy-delen av Kinn er det sendt ut brev til føresette med invitasjon til innskrivingssamtale. 

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 15.08.2022. Søknadsfrist er 15. februar.

Du kan hente hurtigtestar på servicetorga i Florø og Måløy mellom kl. 09.00-15.00 mandag-fredag. Frå veke 5 kan du hente hurtigtestar på Allhuset i Eikefjord mellom kl. 16.00-18.00 på mandagar, onsdagar og fredagar. 

Onsdag 26. januar er det møte i samferdsleutvalet og prosjektutvalet. Du kan følgje møtene direkte, eller sjå opptak i ettertid.

Tysdag 25. januar er det møte i fleire politiske utval. Du kan følgje møtene direkte, eller sjå opptak i ettertid.

Oppvekst og kulturutvalet i Kinn kommune har sendt forskrift om opptaksområde for skulane i Kinn kommune på høyring, med høyringsfrist 16.02.2022. I samband med dette inviterer vi no til informasjonsmøte.

Svar på spørsmåla nedanfor for å finne ut kva reglar som gjeld i din situasjon.

Her kan du lese vedtatt handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 177/21 den 14.12.21.

 

Det ligg no ute timar for bestilling til vaksinering for deg som enno ikkje har tatt vaksinen, og for deg som skal ha dose 2 eller 3. Du kan også kome på drop-in. Du kan velje om du vil ta vaksine i Måløy eller Florø etter kva som passar deg best.