Kinn Kommune

Aktuelt

Torsdag 2. februar er det digitalt møte i formannskapet og valstyret frå kl. 09.00. Du kan følgje møtene direkte, eller sjå opptak i ettertid. 

Bildet viser Raudeberg, bildet tatt frå sjøen mot bygda med fjell i bakgrunnen

I går var ulike aktørar i lokalsamfunnet, kommunestyre og leiarar i kommunen samla til kommunesamling på Parken kulturhus på Raudeberg. Tema for samlinga var korleis skape ein tilpassingsdyktig og innovativ kommune som kan handtere våre samfunnsutfordringar og samskape med lokalsamfunnet. 

Her kan du sjå LEV VEL sitt kultur- og aktivitetsprogram for våren 2023 i Florø og omegn. 

 

Du kan no søke om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 21.08.2023. Søknadsfrist til hovudinntak til barnehageåret er 15.02.2023.

No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

Fire vaksne kvinner som sitt rundt eit bord og pratar.

Har du familie eller nære venner med demenssjukdom? Vil du delta på pårørandeskulen? Hukommelsesteamet i Kinn kommune (HUK) arrangerer pårørandeskule med oppstart torsdag 02. februar.

Kinn kommune skal starte opp med digital innbyggardialog som er eit nasjonalt prosjekt kalla «Digihelse». Her kan du blant anna sende og motta meldingar frå helse- og omsorgstenesta i kommunen, sjå avtalar om heimebesøk, og avbestille besøk.

Logen til organisasjonen HELT MED

Vi i Kinn kommune får besøk av organisasjonen HELT MED, som hjelper til med å legge til rette arbeidsplassar for personar med utviklingshemming. Vi ønskjer bedrifter i Kinn kommune velkomen til møte 19. januar!

Fire personar har søkt på stillinga som kommunedirektør i Kinn kommune. Alle søkarane er menn. Her kan du sjå søkarlista. 

Nærbilde av Kannesteinen i Måløy

 

Her kan du sjå vedtatt handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026. Vedtatt av kommunestyret i sak 183/22 den 15.12.2022.