Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Aktuelt

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Kinn kommune sin byggeskikkpris vert utdelt av plan-, miljø og næringsutvalet i årets siste utvalsmøte - men det er du som nominerer kandidatar!

Tid: Torsdag 23. september kl. 10.15-15.30.
Stad: Måløy, Parken på Raudeberg.
Du kan følgje møte direkte, eller sjå opptak i etterkant.

Fredag 20. september arrangerte Vågsøy ungdomsskule første aktivitetsdag sidan hausten 2019. 

Tid: 22.09. kl. 09.00 - 12.00
Stad: Digitalt møte

Tid: 22.09 kl 09.00
Stad: Florø kulturhus (samfunnshuset), speilsalen

Tysdag 21. september kl. 09.00-15.00 er det møte i formannskapet. Du kan følgje møte direkte, eller sjå opptak i etterkant.

Grunnarbeidet med å bygge eit nytt og større høgdebasseng i Måløy ved Skramsvatnet har starta.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – Privat detaljreguleringsplan for Kongshaugen i Måløy, gbnr. 315/141 m.fl., Kinn kommune. Aktuelt planområde ligg i øvre del av Måløy, sjå figur 1. Tiltakshavar for planarbeidet er UNU Eiendomsutvikling AS.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen. Denne veka kan du også lese om resultatet frå rådgjevande folkerøysting om målform på Skram skole.