Kinn Kommune

Aktuelt

Måndag denne veka reiste kommunalsjef for innovasjon og utvikling Kristin Maurstad og varaordførar Sidsel Kongsvik rundt til dei fem Merkurbutikkane i kommunen og signerte ny avtale om kommunale servicepunkt. Butikkane det gjeld er nærbutikkane på Svanøy, Askrova/Tansøy, Stavang, Rognaldsvåg og Batalden.

Turistinformasjonen i Måløy er i sommar lokalisert på Måløyraidsenteret i Gate 1. I Florø er det Fjordkysten som betener turistinformasjonen. Her finn du opningstidene.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar vedtok Kinn kommunestyre den 16. juni 2020, i sak 103/20, planprogram for ny kommuneplanen sin arealdel.

Av omsyn til smittevern og ressursbruk har kommunane i regionen oppretta ei «fylkes»-kohortavdeling lokalisert i Sunnfjord kommune for smitteførande pasientar som vert utskrive frå sjukehus. Samt for pasientar som ikkje treng sjukehusopphald, men som treng utvida pleie. Kinn kommune er ein av kommunane som er med i samarbeidet.

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i Kinn kommune?

Oppdatert: Brannsjefen i Kinn kommune har i dag 22. juni oppheva totalforbodet mot å gjere opp eld eller behandle brannfarlege gjenstandar utandørs.

Fokus Elektro har fått arbeidet med å montere nye LED-gatelys langs vegar og turstiar i Florødelen av Kinn. I dag signerte Kinn kommune og Fokus Elektro kontrakt på om lag 6 millionar kroner.

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått. Dette vert det siste fredagsbrevet før sommarferien.

I dag er det møte i kommunestyret frå kl. 09.00 - 19.30. Lenke til direktesending og sakspapir finn du i artikkelen.

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.