Kinn Kommune

Aktuelt

Er du bekymra for eit barn, og vil melde dette vidare til oss? No kan du gjere dette via elektronisk skjema på nett – då går meldinga direkte til barnevernstenesta.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Vi har om lag 700 husstandar og 150 fritidsbustadar, samt verksemder i Kinn som ikkje har tilstrekkeleg breibandsdekning.

I dag er det møte i klagenemnda frå kl. 9.00 - 12.00. Sakliste og saker finn du her. Du kan følgje møtet direkte ved å delta via nettlesar (Google Chrome er anbefalt). 

Neste veke sender vi ut faktura på kommunale avgifter for 4. termin. I samband med fakturaen vil vi oppklare eit par punkt til deg som mottek fakturaen.

Leiinga ved både Kulatoppen, Furuhaugane og Florø omsorgssenter følger no tett opp situasjonen med fleire smittetilfelle i vårt lokalsamfunn. Difor er det viktig å informere ut til alle om kva tiltak omsorgssentera har satt i verk, og minne alle om våre rutinar. 

Formannskapet har videomøte i dag frå kl. 9.00 - 15.00. Du kan følgje møtet via nettlesar (Google Chrome er anbefalt). Sidan det er videomøte må du bruke lenka i denne artikkelen, kommuneTV vert ikkje nytta til videomøter. Budsjettframlegg frå partia finn du her.

Tysdag kveld meldast det om at to barn ved Skarevik barnehage har fått påvist koronasmitte. Foreldre til barna sit no i karantene. Dei som har hatt nærkontakt med foreldra til borna treng ikkje bekymre seg.

Frå onsdag 25. november tilbyr vi ein ny mobilapplikasjon for enkelte skular og barnehagar. Appen vil hjelpe deg som føresatt å halde kontakt med skulen/barnehagen på ein oversiktleg og trygg måte.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.