Kinn Kommune

Aktuelt

I dag er det møte i Kinn formannskap frå kl. 09.00 - 15.30. Lenke til direktesending og sakspapir finn du nedanfor.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Formannskapet i Kinn vedtok i møte den 3. september å sende framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel og planstrategi for Kinn ut på høyring og legge dei ut til offentleg ettersyn.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Den Høgvørde Kronprinsen besøkte frivillige i Florø for å lære om korleis koronapandemien har påverka frivillighetssektoren.

I dag er det møte i kommunestyret frå kl. 09.00 - 15.30. Lenke til direktesending og sakspapir finn du i artikkelen.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet kom før helga med nye råd om når barn/ elevar og tilsette ikkje skal møte i barnehagen/ på skulen ved sjukdom, og når dei kan kome tilbake.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Frå 1. august 2020 kan du søke om redusert foreldrebetaling for SFO-plass. I år er søknadsfristen 1. oktober 2020.

LEV VEL er Kinn kommune sine arrangement retta mot vaksne. Her finn du kulturprogram for haust/vinter 2020.