Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Aktuelt

Kvar veke skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått. Vi ønskjer på same tid alle ei riktig god påske!

Folkebiblioteka i Kinn ønskjer å tilby lånarane ein mogelegheit til å låne bøker, filmar og magasin hos oss til påske, trass i stengde dører. 

 Kvar veke skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått. 

Info om refusjon av billettar til Russerevyen 2020.

Vi har alle behov for å lære om korleis avgrense smitte og halde seg frisk i tida koronaviruset herjer landet. Her får du praktisk informasjon om korleis gjere dette, og korleis kommunen og du kan hjelpe. Dette gjeld fram til 13. april 2020.

Nokre eigedomar i Florø har fått feil på kommunale gebyr. Feilen gjeld arealberekning av fleirmannsbustadar, og gebyr i høve til vatn og avløp.

Allhuset i Eikefjord held stengt frå og med i dag onsdag 25. mars og inntil vidare. Stenginga gjeld utleigedelen av bygget og påverkar ikkje drifta til heimesjukepleien.

Her finn du info om refusjon av billettar til Florarevyen 2020.

Opptaket frå møtet i Kinn formannskapet 19. mars er no klart. Møtet vart avvikla på videomøte.

Aksello har i høve COVID-19 situasjonen fått ei rolle som ressurs i beredskapsarbeidet mot næringslivet i kommunen og regionen. Besøk deira heimeside for meir informasjon og kontaktopplysningar.