Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

23.04.2021 08.02

Aktuelt

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Den siste veka har det vore påvist koronasmitte i Måløy-området. Dette har ført til at det i dag er om lag 100 personar i karantene, og 140 i ventekarantene.

I dag er det møte i prosjektutvalet frå kl. 13.00 til 16.00.

No kan du lese årsrapport og årsberetning for 2020.

No vert det endringar i ordninga for hytterenovasjon i Florø-området for fastlandshytter (ikkje øyane). Abonnementsgebyret NoMil tar
inn for tilbodet for fritid- og hytterenovasjon, har vore mindre enn det kostar å drifte tilbodet.

Først publisert: 24.03: Frivillige lag og organisasjonar kan søke om tilskot. Kvalheim Kraft er berre for Måløyregionen, og Guleslettene Vindkraft er berre for Florøregionen.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Før ein skal i gang med vårgjødslinga bør ein setje seg inn i tilskotsordningane og vurdere om ein vil søkje desse tilskota frå regionalt miljøprogram (RMP) i Vestland fylke.

Etter påska er den nasjonale forskriftsendringa om heimekontor oppheva frå fredag 16. mars. Difor opnar våre kommunale kontor fyrstkomande fredag.

Som beredskapsheim tar du i mot barn og ungdom som ikkje kan bu heime i ein periode. Oppdraget er på fulltid med godtgjering tilsvarande full årsløn. På kvelden 29. april kan du delta på digitalt infomøte frå eigen sofakrok.