Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Aktuelt

Kinn kommunestyre har i møte 07.04.2022 i saknr 053/22 godkjent Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr 15/1 - Akvakultur, planID 20210105.

Frå 1. mai tek plansjef Øyvind Bang-Olsen over som kommunedirektør, og i tida framover vil du møte nye ansikt og fagfolk i mange av funksjonane til avdelinga arealforvaltning og byggesak.

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Kinn kommune skal busette 175 flyktningar i løpet av 2022. Dette krev ein del arbeid, og til dette arbeidet treng vi di hjelp. 

Frivillige lag og organisasjonar kan søke om tilskot. Kvalheim Kraft er berre for Måløyregionen, og Guleslettene Vindkraft er berre for Florøregionen.

Kinn kommune har motteke del 7 av den kommunale kompensasjonsordninga til lokale verksemder som er hardt råka av smitteverntiltak.  Søknadsfrist er sett til 01. mai 2022. 

Vi ønskjer å utarbeide ein frivilligpolitikk og har inngått eit samarbeid med Frivillighet Norge. Som ein del av samarbeidet skal kommunen saman med Frivillighet Norge gjennomføre ein innspelkonferanse i formannskapssalen i Måløy, og på kulturhuset i Florø, med lag og foreiningar i Kinn 2 mai frå kl. 18.00. Her ønskjer vi alle foreiningar i kommunen hjarteleg velkomen for å gje innspel til frivilligpolitikken.   

Vi ønskjer velkommen til å søke plass i SFO for skuleåret 2022 – 2023. Frist for å søke er 1. mai.

I dag blir det arrangert Digdag for 7. klassingane i Florø på Florø kulturhus, ein dag fylt med e-sport, Youtube-stjerner, gaming med blant anna ein av verdas best Fortnite-spelarar KRIZZI, medieproduksjon for sosiale medier, VR og underhaldning. Dette er ein del av Den kulturelle skulesekken for skulane i Florø.

Måndag 25.04 og tysdag 26.04 vil det bli arrangert ei samverkeøving i Eikefjorden med brann, politi og helse. Dei skal øve på emne PLIVO (pågåande livstruande vald). I den anledning vil det vere ein del personell frå nødetatane, samt blålyskøyring og anna trafikk.