Kinn Kommune

Aktuelt

Ein rekke radarar er oppført mellom Florø og Måløy for å overvake skipstrafikk. Føremålet er å betre sikkerheit i eit krevjande farvann og såleis redusere risiko for ulykker.

I samband med eldredagen inviterast det til fagleg oppdatering kring estetikk og universell utforming. Foredraget finn stad i møtesalen ved Florø kulturhus 1. oktober kl 14.00. Du kal følge foredraget digitalt, eller sjå opptak i etterkant. 

Først publisert 30. august: Planprosessen som skal avgjere kvar ny gymsal til Florø barneskule skal ligge og kva som skal skje med området ved gamle Florø sjukehus og Prestegarden er no i gong! Vi vil vite kva nettopp du meiner som skal skje i dette området! Logg inn på innspelsportalen nedst på sida.

Kinn kommune inviterer til "Leve heile livet" veka 1-7. oktober. Velkomen til ei fullspekka veke med arrangement med ulike tema innan kultur, helse, etikk og aldersvenleg samfunn!

Vi inviterer til temadag om aktiv aldring for deg som er mellom 70 og 75 år. Påmeldingsfrist er 4. oktober!

Hukommelsesteamet vårt arrangerer pårørandeskule med oppstart 19. oktober i Florø, og 20. oktober i Måløy. Pårørandeskulen er ein møteplass som gir pårørande støtte til å meistre praktiske og følelsesmessige utfordringar.

Lokal forskrift for politivedtekter i Kinn kommune vert vedteke av kommunestyret. Etter kommunesamanslåinga er det naudsynt med eigne vedtekter for Kinn kommune.

Kvart år fordeler Kulturdepartementet ut spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunane. 

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Kinn kommune sin byggeskikkpris vert utdelt av plan-, miljø og næringsutvalet i årets siste utvalsmøte - men det er du som nominerer kandidatar!