Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

10.05.2021 13.28

Aktuelt

Vi ønskjer å få kontakt med alle leiarar av lokale 17. mai komitear i kommunen.

Miljødirektoratet har vedteke nye forskrifter. Mange vassdrag i Vestland blir no stengt for fiske av laks og sjøaure.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Onsdag kveld er det digitalt møte i valnemnda

Beredskapsleiinga kom i dag (onsdag) med nye føringar for tilsette i organisasjonen.

Torsdag kl.9.00 er det møte i kommunestyre. Du kan følgje møtet direkte via kommuneTV.

Vi har aukande smitte i nabokommunar og kommunar vi normalt reiser til og frå. Det er større sjanse for at vi no kan få auka smitte i Kinn. 

Torsdag sendte vi ut detaljert berekningsgrunnlag for eigedomskatten du betaler til kommunen. Kommunedirektør Terje Heggheim opplyste i fredagsbrevet at kommunestyret skal neste veke hansdame sak om eigedomskatten. I saka tilrår administrasjonen ytterlegare reduksjon i promillesatsen. 

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Kinn kommune lyser ut midlar til «spesielle miljøtiltak i landbruket» (SMIL) og tiltak i beiteområder.