Kinn Kommune

Aktuelt

Med bakgrunn i at undervisninga vert avslutta og at smittevern-tiltak ikkje gjev opning for større sosiale arrangement og skuleturar, har vi vedtatt å permittere elevane i 10.klasse frå og med 8.juni.

5G-pilotprosjektet har gått føre seg i eit par månader med eit særs avgrensa tal brukarar. Erfaring frå desse brukarane er gode, og piloten skal over i ein ny fase. Telenor ønskjer no å rekruttere inntil 50 pilotbrukarar til denne fasen.

Søknadsfrist for å søke redusert foreldrebetaling i barnehage er 1. juni. Tilbodet rettar seg mot familiar med låg inntekt.

Frist for å søke SFO-plass er 1.juni. Søknadsskjema kan du finne i denne artikkelen.

Når kvardagen blir utfordrande for familien kan det vere godt å vite at det finnast gode foreldreverktøy som kan hjelpe deg og barnet ditt til å få det betre i saman.

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Etter lenger tid med digital undervisning har Kinn kulturskule no opna for vanleg undervisning. No er det også ope for å søke seg inn til skuleåret 2020 – 2021.

Florø folkebibliotek opna i dag etter å ha vore koronastengt i over 9 veker. Vågsøy folkebibliotek opnar truleg i neste veke. No kan folk kome inn i biblioteket for å låne og levere bøker. Det vert nokre avgrensingar i tenestetilbodet og reduserte opningstider.

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon. 

Opningstider i barnehagane vil variere frå veke 21 til veke 22.