Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Aktuelt

Kinn kommune skal føre tilsyn med alle registrerte avløpsanlegg i Refvika. Alle lok til septiktankar må difor gravast frem innan 04.06.2022 slik at det er klargjort til inspeksjon. Alle aktuelle anleggseigarar blir varsla med kommunen sitt varslingssystem via tekstmelding.

Fredag 20. mai kl. 10.15-15.30 er det møte i kommunestyret. Du kan følgje møte direkte, eller sjå opptak i ettertid. 

Kinn kommunestyre tilrådde kommunal- og distriktsdepartementet om å starte ei utgreiing om deling av Kinn kommune. Kommunalministeren har no svart. Brev frå kommunalministeren finn du i denne artikkelen. 

17. mai vart det delt ut frivilligheitspris, mangfaldpris, ungdommens kulturpris og idretts- og kulturstipend for 2022. Her kan du sjå kven vinnarane blei. 

Kinn kommune ønsker alle ei riktig fin 17. mai-feiring. Her finn du 17. mai program for Florø og Måløy. 

Frå 26.04.22 har vi dessverre ikkje jordmor ved helsestasjonen i Måløy. Dette grunna utfordringar med å rekruttere nye jordmødre. Det arbeidast med rekruttering i Helse Førde, og vi håpar det vil betre seg etter kvart.

Frivilligfest i strandgata - VÅR DAG 21. mai kl. 12.00

I samband med Frivillighetens år, skal Florø frivilligsentral feire VÅR DAG 21. mai klokka 12.00-14.00. Vi vil gjere innbyggarane merksam på at Strandgata vil bli stengt for biltrafikk i tidsrommet 21. mai klokka 11.30-14.30 frå VIC og vestover til Bistro To kokker.

Onsdag 11. mai var det fagdag om vald i nære relasjonar. Her kan du sjå opptak frå fagdagen. 

Plan-, miljø- og næringsutvalet dro på to synfaringar før møtestart kl. 13.00 i dag. Utvalsleiar Jakob Nødseth oppsummerer kva utvalet erfarte på besøket i Nesjane i Eikefjord, og Mowi i Haukå.

Torsdag 12. mai er det møte i plan-, miljø og næringsutvalet og samferdsleutvalet. Du kan følgje møtene direkte, ellers sjå opptak i ettertid.