Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Aktuelt

Opptaket frå møtet i Kinn formannskapet 19. mars er no klart. Møtet vart avvikla på videomøte.

Rådmann Terje Heggheim skriv om korleis veka har utvikla seg etter dei strenge tiltaka i arbeidet mot koronaviruset blei innført.

Regjeringa har i ei pressemelding kome med eit tiltak for å hjelpe kulturfeltet med sviktande inntekter no i desse koronatider.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

 

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

Jonas, Morten, Saya og mange andre barn kan dessverre ikkje bu heime lenger. Kan du opne heimen din for ein av dei? Kom på infomøte om fosterheimar og hør om barna 12. mars.

Har du eit kulturhus du treng pengar til? No nærmar det seg fleire fristar for å søke midlar til kulturhus, forsamlingslokale eller scener. 01. mars er fristen for å sende søknad til kommunen for å få støtte gjennom staten si desentraliserte ordning for tilskot til lokale kulturarenaer. 

Måndag besøkte rådmann Terje Heggheim og kommunalsjef for innovasjon og utvikling Kristin Maurstad utdanningsmiljøet i Måløy.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.