Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Aktuelt

Har du eit kulturhus du treng pengar til? No nærmar det seg fleire fristar for å søke midlar til kulturhus, forsamlingslokale eller scener. 01. mars er fristen for å sende søknad til kommunen for å få støtte gjennom staten si desentraliserte ordning for tilskot til lokale kulturarenaer. 

Måndag besøkte rådmann Terje Heggheim og kommunalsjef for innovasjon og utvikling Kristin Maurstad utdanningsmiljøet i Måløy.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

I dag hadde Kinn kommune møte med Merkur og dei fem nærbutikkane i Merkurprogrammet: Svanøy, Askrova/Tansøy, Stavang, Rognadsvåg og Batalden.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

No er nytt foreldreutval for barnehage (FUB) og foreldreutval for grunnskule (FUG) i Kinn kommune på plass.  

 Det er mykje som har skjedd på Havhesten sidan det stengte for renovering i oktober 2019. Opne bildeserien i artikkelen for å sjå kva som går føre seg!

Frå i år av vil du motta rekning på kommunale gebyr for eigedomsskatt, vassavgift, kloakkavgift, feieavgift og tilsyn på avløpsanlegg til nye tidspunkt. Rekning for renovasjon vil kome frå NoMil.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.