Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

23.04.2021 08.02

Aktuelt

Vi ønskjer velkommen til å søkje plass i SFO for skuleåret 2021 – 2022. Frist for å søke er 1. mai.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Vi har mottatt nokre spørsmål om fristen for å klage på eigedomskatten. Det gjeld ingen frist for å klage no.

Har du forslag til kven som skal få Kinn kommune sin kulturpris, mangfaldspris eller kultur- og idrettsstipend for 2021? No kan du sende oss dine nominasjonar.

No er det lettare for deg å bestille dokumenta du har behov for, akkurat når det passar deg.

Vi ønskjer å få kontakt med alle leiarar av lokale 17. mai komitear i kommunen.

Miljødirektoratet har vedteke nye forskrifter. Mange vassdrag i Vestland blir no stengt for fiske av laks og sjøaure.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Onsdag kveld er det digitalt møte i valnemnda

Beredskapsleiinga kom i dag (onsdag) med nye føringar for tilsette i organisasjonen.