Kinn Kommune

Aktuelt

Vi lanserer no eit nytt feilmeldingssytem der du enkelt kan melde inn feil til kommunen på blant anna kommunale vegar, vatn, avløp, park og grønt. 

I går kveld presenterte regjeringa nokre endringar i dei nasjonale tiltaka som gjeld frå i dag 14. januar. Reglar for skular og barnehagar gjeld frå laurdag 15. januar. Regjeringa vil gjere ny vurdering av tiltaka i starten av februar.

For nokon er heimen den minst trygge staden og vere, og om du treng nokon å snakke med eller er bekymra for nokon du kjenner, kan krisesenteret hjelpe deg. 

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Torsdag 13. januar kl. 08.15-09.30 er det digitalt møte i administrasjonsutvalet. Du kan følgje møte direkte, eller sjå opptak i ettertid.

Onsdag 12. januar klokka 12.00 testar Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommunar der det er montert varslingsanlegg, 

Bygginga av ny gang- og sykkelveg langs Brandsøyvegen startar i desse dagar, med tilrigging av anleggsutstyr og rydding av vegetasjon langs vegen. Frå neste veke kan det bli stengingar på inntil 30 minutt.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Alle kan kome i situasjonar der du må hjelpe eit dyr. Hos mattilsynet får du vite kva for situasjonar det er, og kva som krevjast av deg. Du får også vite om du kan få dekka eventuelle utgifter til hjelpa. 

For at vintervedlikehald skal utførast forsvarleg og effektivt, oppfordrar vi flest mogleg til å ikkje parkere langs offentlege vegar. Parkerte bilar utgjer eit stort problem for brøytemannskapa og blir til hinder for utføring av nødvendig vedlikehald.