Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Aktuelt

I dag kl. 19.45-22.00 er det digitalt møte i prosjektutvalet. Du kan følgje møtet direkte, eller sjå opptak i etterkant.

Plan-, miljø og næringsutvalet har i saknr 065/21 godkjent at framlegg til Detaljregulering for Nesjane, gbnr 52/1 m.fl, næring., planid 20200112, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Valstyret har vedteke at opptelling av resultat frå den rådgjevande folkerøystinga om målform på Skram skole skal skje førstkomande torsdag. 

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Visjonen for planen er "I 2030 har Kinn kommune stoppa tap av naturmangfald og blitt ein nullutsleppskommune. Alle i kommunen samarbeider for å få dette til."

Regjeringa har vedteke at 12 til 15-åringar skal få tilbod om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler. Aldersgruppa vil i første omgang få tilbod om éin vaksinedose.

To personar i Florø sit i isolasjon etter positive koronaprøver. Ein av dei smitta er tilsett i barnehage.

Dersom du på grunn av sjukdom, karantene, isolasjon eller funksjonshemming ikkje kan møte opp og røyste der det vert halde førehandsrøysting, eller ikkje kan møte opp og røyste på valdagen, kan du søkje valstyret om å få røyste heime. 

Torsdag 9. september kl. 19.00-21.00 er det ekstraordinært møte i kommunestyre, der det skal handsamast sak om regional transportplan. Møtet kan du følgje direkte. 

Søknadsfrist for haust 2021 er 19. september. Du kan nytte vårt elektroniske skjema for å søke SFO i haustferien.