Kinn Kommune

Aktuelt

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått, og veka som kjem.

Mastergradstudent Sohail Anthony Johnson Farman ved Universitetet i Portsmouth ønskjer din hjelp til å svare på ei spørjeundersøking i samband med studiene. 

Frå og med 08.juni vil barnehagane har ordinære opningstider. Etter siste oppdatering av smittevernrettleiarane, er det innført eit «trafikklys-system» som skal seie noko om korleis smittesituasjonen er og kva for smitteverntiltak som skal settast inn.

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Elevar i 10. trinn skal møte på skulen etter 8.juni. Vedtaket som blei gjort om å permittere elevane frå 8. juni er oppheva.

Med bakgrunn i at undervisninga vert avslutta og at smittevern-tiltak ikkje gjev opning for større sosiale arrangement og skuleturar, har vi vedtatt å permittere elevane i 10.klasse frå og med 8.juni.

5G-pilotprosjektet har gått føre seg i eit par månader med eit særs avgrensa tal brukarar. Erfaring frå desse brukarane er gode, og piloten skal over i ein ny fase. Telenor ønskjer no å rekruttere inntil 50 pilotbrukarar til denne fasen.

Søknadsfrist for å søke redusert foreldrebetaling i barnehage er 1. juni. Tilbodet rettar seg mot familiar med låg inntekt.

Frist for å søke SFO-plass er 1.juni. Søknadsskjema kan du finne i denne artikkelen.

Når kvardagen blir utfordrande for familien kan det vere godt å vite at det finnast gode foreldreverktøy som kan hjelpe deg og barnet ditt til å få det betre i saman.