Kinn Kommune

Aktuelt

Under brann i rekkehus ved Torvmyrane den 22. juli, opplevde Kinn Brann- og redning utfordring med vassmengde og trykk. Kinn kommune gjennomførte i går ei praktisk øving ved Tormyrane i Florø, der føremålet var å kartlegge vassforsyninga i området. Øvinga vart utført med tilnærma like forhold som under brannen den 22. juli.

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.

Vi vil minne om at Kinn kommune har ny postadresse. Her finn du riktig adresse for sending av post og faktura.

Byggsøk stenger for mottak av nye søknader frå 01. oktober 2020, men ein kan allereie ta i bruk nye digitale søknadsløysingar

 

Måndag denne veka reiste kommunalsjef for innovasjon og utvikling Kristin Maurstad og varaordførar Sidsel Kongsvik rundt til dei fem Merkurbutikkane i kommunen og signerte ny avtale om kommunale servicepunkt. Butikkane det gjeld er nærbutikkane på Svanøy, Askrova/Tansøy, Stavang, Rognaldsvåg og Batalden.

Turistinformasjonen i Måløy er i sommar lokalisert på Måløyraidsenteret i Gate 1. I Florø er det Fjordkysten som betener turistinformasjonen. Her finn du opningstidene.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar vedtok Kinn kommunestyre den 16. juni 2020, i sak 103/20, planprogram for ny kommuneplanen sin arealdel.

Av omsyn til smittevern og ressursbruk har kommunane i regionen oppretta ei «fylkes»-kohortavdeling lokalisert i Sunnfjord kommune for smitteførande pasientar som vert utskrive frå sjukehus. Samt for pasientar som ikkje treng sjukehusopphald, men som treng utvida pleie. Kinn kommune er ein av kommunane som er med i samarbeidet.

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i Kinn kommune?

Oppdatert: Brannsjefen i Kinn kommune har i dag 22. juni oppheva totalforbodet mot å gjere opp eld eller behandle brannfarlege gjenstandar utandørs.