Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

10.05.2021 13.28

Aktuelt

Foreldre med låg inntekt kan søkje om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO, for barnehage- og skuleåret 2021-2022.

Denne veka er det fleire politiske utvalsmøter. Veka starter med fysisk oppmøte til prosjektutvalet på måndag.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

I går vart det påvist korona hos ein person frå Måløy.

Vi har tidlegare i år bedt om innspel til innhaldet i planen. Trafikktryggleiksplanen vert no lagt ut på høyring, med frist for innspel den 16. mai.

Vi har no sendt ut faktura på kommunale avgifter/ eigedomsgebyr, for andre kvartal. Denne kjem litt tett på forrige faktura, som var for første kvartal. Forrige faktura vart sendt seint ut grunna eigedomsskatten. Med fakturaforfall i mai, kjem vi inn igjen på det faste løpet for kommunale avgifter.

Førre veke var det påvist koronasmitte i Måløy. Det er ikkje nye smittetilfelle per 30. april.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

No kan du lese årsrapport og årsberetning for 2020.

No vert det endringar i ordninga for hytterenovasjon i Florø-området for fastlandshytter (ikkje øyane). Abonnementsgebyret NoMil tar
inn for tilbodet for fritid- og hytterenovasjon, har vore mindre enn det kostar å drifte tilbodet.