Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Aktuelt

Kinn kommune mottok 18.05.2022 liste med varsel om streikeuttak. Blir det streik, vil det ramme fleire tenesteområder i kommunen. 

Tysdag 24. mai kl. 09.15-15.30 er det møte i kontrollutvalet. Her finn du innkalling og sakliste, samt direktesending av møtet. 

Kinn kommune har mottatt varsel om plassfratredelse for 49 tilsette, frå arbeidstid start tysdag 24.05.2022, dersom ikkje pågåande mekling fører fram.

16. mai sendte Kommunal- og distriksdepartementet brev til Statsforvaltaren i Vestland der departementet ber Statsforvaltaren greie ut om ei eventuell deling av Kinn kommune. Kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen har no svart departementet, der ein ynskjer å få departementet si vurdering av ein alternativ framdriftsplan. Brevet kan du lese her. 

Kinn kommune skal føre tilsyn med alle registrerte avløpsanlegg i Refvika. Alle lok til septiktankar må difor gravast frem innan 04.06.2022 slik at det er klargjort til inspeksjon. Alle aktuelle anleggseigarar blir varsla med kommunen sitt varslingssystem via tekstmelding.

Fredag 20. mai kl. 10.15-15.30 er det møte i kommunestyret. Du kan følgje møte direkte, eller sjå opptak i ettertid. 

Kinn kommunestyre tilrådde kommunal- og distriktsdepartementet om å starte ei utgreiing om deling av Kinn kommune. Kommunalministeren har no svart. Brev frå kommunalministeren finn du i denne artikkelen. 

17. mai vart det delt ut frivilligheitspris, mangfaldpris, ungdommens kulturpris og idretts- og kulturstipend for 2022. Her kan du sjå kven vinnarane blei. 

Kinn kommune ønsker alle ei riktig fin 17. mai-feiring. Her finn du 17. mai program for Florø og Måløy. 

Frå 26.04.22 har vi dessverre ikkje jordmor ved helsestasjonen i Måløy. Dette grunna utfordringar med å rekruttere nye jordmødre. Det arbeidast med rekruttering i Helse Førde, og vi håpar det vil betre seg etter kvart.