Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Kart

Kart

Her finn du oversikt på våre kartklientar. Etter kvart kjem vi også med ei oppskrift på korleis du nyttar kartklientane.

Kinn kartportal

 

 

 

 

 


Kinn kartportal

Dette er kommunen sin opne kartportal. Her får du tilgang til kommunen sine kartdata og flybilde.

Arealplanar 

 

 

 

 

 

 

Kart over arealplanar

Reguleringsplanar, bebyggingsplanar, kommunedelplanar, kommuneplan, og kommunen sitt planregister. Både planar under arbeid, på høyring, vedtatte og oppheva vil du finne her.

Temakart 

 

 

 

 

 

Temakart

Her finn du ulike kartklientar med våre eigne temakart.

Eksterne kartklientar og kartlag

 

 

 

 

 

 

 

Eksterne Kartklientar og kartlag

Her finn du eksterne kartklientar og kartlag som kan vere relevante for sakshandsaming og anna nyttig informasjon.