Kart

Her finn du oversikt på våre kartklientar. Etter kvart kjem vi også med ei oppskrift på korleis du nyttar kartklientane.

Kartutsnitt av Kinn og Rognaldsvåg - Klikk for stort bilete

Kinn kartportal

Dette er kommunen sin opne kartportal. Her får du tilgang til kommunen sine kartdata og flybilde.

 

 

Kartutsnitt over Eikefjord - Klikk for stort bilete

Arealplanar

Reguleringsplanar, bebyggingsplanar, kommunedelplanar, kommuneplan, og kommunen sitt planregister i arealplaner.no. Både planar under arbeid, på høyring, vedtatte og oppheva vil du finne her. Informasjonsskriv om arealplaner.no finn du her (PDF, 136 kB).

 

Kartutsnitt av Florø - Klikk for stort bilete

Temakart

Her finn du ulike kartklientar med våre eigne temakart.

 

 

 

Eksterne kartklientar og kartlag

Her kommer du til eksterne kartklientar og kartlag som kan vere relevante for sakshandsaming og anna nyttig informasjon