Kinn Kommune

Aktuelt

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

I dag hadde Kinn kommune møte med Merkur og dei fem nærbutikkane i Merkurprogrammet: Svanøy, Askrova/Tansøy, Stavang, Rognadsvåg og Batalden.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 17. august 2020. Søknadsfrist er 15. februar for hovudinntaket.

No er nytt foreldreutval for barnehage (FUB) og foreldreutval for grunnskule (FUG) i Kinn kommune på plass.  

 Det er mykje som har skjedd på Havhesten sidan det stengte for renovering i oktober 2019. Opne bildeserien i artikkelen for å sjå kva som går føre seg!

Frå i år av vil du motta rekning på kommunale gebyr for eigedomsskatt, vassavgift, kloakkavgift, feieavgift og tilsyn på avløpsanlegg til nye tidspunkt. Rekning for renovasjon vil kome frå NoMil.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune. 

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune. 

Foreldra Monika Refvik og Thomas Lillerovde fekk sonen Odin den 3. januar i år. Vi gratulerer!