Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Aktuelt

Fokus Elektro har fått arbeidet med å montere nye LED-gatelys langs vegar og turstiar i Florødelen av Kinn. I dag signerte Kinn kommune og Fokus Elektro kontrakt på om lag 6 millionar kroner.

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått. Dette vert det siste fredagsbrevet før sommarferien.

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Kommunedirektøren har lagt fram rapportering 1. tertial med revidert budsjett. Du kan no finne dette i Framsikt, som er vårt verktøy i arbeidet med planar og rapportering.

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått, og veka som kjem.

Mastergradstudent Sohail Anthony Johnson Farman ved Universitetet i Portsmouth ønskjer din hjelp til å svare på ei spørjeundersøking i samband med studiene. 

Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått.

Elevar i 10. trinn skal møte på skulen etter 8.juni. Vedtaket som blei gjort om å permittere elevane frå 8. juni er oppheva.

5G-pilotprosjektet har gått føre seg i eit par månader med eit særs avgrensa tal brukarar. Erfaring frå desse brukarane er gode, og piloten skal over i ein ny fase. Telenor ønskjer no å rekruttere inntil 50 pilotbrukarar til denne fasen.

Når kvardagen blir utfordrande for familien kan det vere godt å vite at det finnast gode foreldreverktøy som kan hjelpe deg og barnet ditt til å få det betre i saman.