Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Aktuelt

Driv du med dans, musikk, skapande skriving, visuell kunst, sirkus, teater eller noko anna innan kultursjangeren så kan du søkje på Drømmestipendet. Det er rektor i kulturskulen som nominerar og vi ønskjer å få inn interesserte søkjarar på e-post til kinn-kulturskule@kinn.kommune.no innan søndag 19. januar.

Legevaktorganiseringa er uendra i Florø og Måløy etter etableringa av Kinn kommune.

Økonomiplan og handlingsprogram for 2020-2023 er vedtatt. Du kan no finne dette i Framsikt, som er vårt verktøy i arbeidet med økonomiplan og handlingsprogrammet.

Her finn du økonomiplan og handlingsprogram for 2020-2023.

Les rådmann Terje Heggheim sitt første fredagsbrev i 2020!

Alle eigedomar i Noreg har eit gards- og bruksnummer (gnr./bnr. eller forkorta til gbnr.) registrert i det nasjonale eigedomsregisteret. 
 

Ordninga skal gjelde der Måløybrua er stengd i korte eller lengre periodar, og i ei tid på døgnet vi veit at følgjene av ei slik stenging kan vere store for kommunen, næringsliv og andre.

Kinn er ein flott kystkommune kor du kan leve urbant i byane Florø og Måløy, eller bu ved naturkreftene heilt ute i havgapet. Med isbreèn i aust, flotte sandstrender i vest, så er Kinn kommune ein variert og mangfaldig kommune.