Kinn Kommune

Aktuelt

Les rådmann Terje Heggheim sitt første fredagsbrev i 2020!

Alle eigedomar i Noreg har eit gards- og bruksnummer (gnr./bnr. eller forkorta til gbnr.) registrert i det nasjonale eigedomsregisteret. 
 

Ordninga skal gjelde der Måløybrua er stengd i korte eller lengre periodar, og i ei tid på døgnet vi veit at følgjene av ei slik stenging kan vere store for kommunen, næringsliv og andre.

Kinn er ein flott kystkommune kor du kan leve urbant i byane Florø og Måløy, eller bu ved naturkreftene heilt ute i havgapet. Med isbreèn i aust, flotte sandstrender i vest, så er Kinn kommune ein variert og mangfaldig kommune.