Kinn Kommune

Aktuelt

På torsdag fekk formannskapet presentert prosessen vidare med bygging av nytt administrasjonsbygg i Florø sentrum. iVest Consult presenterte sitt arbeid, og viste fram skisser til mogleg utsjånad av det nye bygget. Skissene som du kan sjå i denne artikkelen er ikkje endeleg, og kan bli endra i løpet av prosessen.

 

Kvar veke skriv Terje Heggheim om veka som har gått.

Kvar veke skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått.

Norges idrettsforbund har i samråd med Helsedirektoratet utarbeidd felles føringar for idrettsaktivitetar. Kinn kommune vil delvis opne opp for utandørsaktivitetar på sine uteanlegg.

Konteinar for strandrydding er plassert på Fugleskjærskaia i påska. Det er også utplassert konteinar ved campingplass i Refvik.

Helse og velferd har laga ei påskehelsing på video som du kan sjå her.

Kvar veke skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått. Vi ønskjer på same tid alle ei riktig god påske!

Folkebiblioteka i Kinn ønskjer å tilby lånarane ein mogelegheit til å låne bøker, filmar og magasin hos oss til påske, trass i stengde dører. 

Kvar veke skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått. 

Opptaket frå møtet i Kinn formannskapet 19. mars er no klart. Møtet vart avvikla på videomøte.