Kinn Kommune

Aktuelt

Jonas, Morten, Saya og mange andre barn kan dessverre ikkje bu heime lenger. Kan du opne heimen din for ein av dei? Kom på infomøte om fosterheimar og hør om barna 12. mars.

Har du eit kulturhus du treng pengar til? No nærmar det seg fleire fristar for å søke midlar til kulturhus, forsamlingslokale eller scener. 01. mars er fristen for å sende søknad til kommunen for å få støtte gjennom staten si desentraliserte ordning for tilskot til lokale kulturarenaer. 

Måndag besøkte rådmann Terje Heggheim og kommunalsjef for innovasjon og utvikling Kristin Maurstad utdanningsmiljøet i Måløy.

I samband med kommunesamanslåinga og overgang til nye dataprogram, har vi kome på etterskot med betaling av fakturaer.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

I dag hadde Kinn kommune møte med Merkur og dei fem nærbutikkane i Merkurprogrammet: Svanøy, Askrova/Tansøy, Stavang, Rognadsvåg og Batalden.

Kvar fredag skriv rådmann Terje Heggheim om veka som har gått i Kinn kommune.

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 17. august 2020. Søknadsfrist er 15. februar for hovudinntaket.

No er nytt foreldreutval for barnehage (FUB) og foreldreutval for grunnskule (FUG) i Kinn kommune på plass.