Kinn Kommune

Aktuelt

Laurdag 13. mars inviterer Fjordane Friluftsråd og Hald Noreg Reint til årets fyrste nasjonale ryddedugnad; Vårryddedagen! Mykje søppel kjem no til syne når snøen har smelta i områda våre, og det er behov for opprydding.

Torsdag 18. mars vert det folkemøte på skulane Steinhovden og Stavang. Meld deg på ved å kontakte rektor ved den einskilde skulen.

Utkastet til planprogrammet er no lagt ut til høyring, og fylkeskommunen inviterer alle til å komme med høyringsinnspel innan 20. april.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker som skjer i kommunen.

Kinn kommune har gjennom ein kommunal kompensasjonsordning mottatt nye midlar i høve Covid-19 situasjonen.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker som skjer i kommunen.

Det er mange vegar til å få det betre i livet når du har det vanskeleg. Utforsk gjerne våre tilbod for å sjå om noko av det kan passe for deg. Vi har ulike aktivitetar og grupper som du kan vere med på, samt samtalar. Dersom du er usikker på kva som vil vere riktig for deg, kan du ringe oss så hjelper vi deg på riktig veg.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker som skjer i kommunen.

Er di bedrift råka av Covid-19, eller ser du moglegheit for omstilling eller nye marknadsområde grunna endringane som skjer rundt oss? Har du ein ny ide til etablering av ny verksemd? Då har du moglegheit til å søkje Kinn kommune om næringsfondmidlar. 

Ved kommunestyremøtet torsdag 18. februar vart det delt ut kulturpris, mangfaldpris og idretts- og kulturstipend for 2020.