Kinn Kommune

Permisjonsreglement

Vedtatt 11.02.2020, administrasjonsutvalet sak 007/20.