Økonomireglement

Innhaldsoversikt

 1. 1 Økonomireglementets formål og virkeområde
 2. 2 Øvrige fullmakter
 3. 3 Livssyklusutgifter
 4. 4 Reglement for utarbeidelse av finansielle måltall
  1. 4.1 Innledning og bakgrunn
  2. 4.2 Regelverk
  3. 4.3 Myndighet til å utarbeide finansielle måltall
 5. 5 Reglement for økonomiplan
  1. 5.1 Innledning og bakgrunn
  2. 5.2 Regelverk
  3. 5.3 Myndighet til å utarbeide økonomiplan
 6. 6 Reglement for budsjett
  1. 6.1 Innledning og bakgrunn
  2. 6.2 Regelverk
  3. 6.3 Myndighet til å utarbeide budjsett
 7. 7 Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
  1. 7.1 Innledning og bakgrunn
  2. 7.2 Regelverk
  3. 7.3 Rapportering til kommunestyret
 8. 8 Reglement for investeringsprosjekt
  1. 8.1 Innledning og bakgrunn
  2. 8.2 Regelverk
  3. 8.3 Rapportering til kommunestyret
 9. 9 Reglement for anvisning
  1. 9.1 Innledning og bakgrunn
  2. 9.2 Regelverk
  3. 9.3 Myndighet til å anvise
 10. 10 Reglement for utlån
  1. 10.1 Innledning og bakgrunn
  2. 10.2 Regelverk
  3. 10.3 Myndighet til å gi utlån
 11. 11 Reglement for nedskrivning for tap
  1. 11.1 Innledning og bakgrunn
  2. 11.2 Regelverk
  3. 11.3 Myndighet til å gjennomføre nedskriving for tap
 12. 12 Reglement for disponeringsfullmakten
  1. 12.1 Innledning og bakgrunn
  2. 12.2 Regelverk
  3. 12.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 13. 13 Reglement for avsetning til og bruk av disposisjonsfond
  1. 13.1 Innledning og bakgrunn
  2. 13.2 Regelverk
  3. 13.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 14. 14 Reglement for strykninger
  1. 14.1 Innledning og bakgrunn
  2. 14.2 Regelverk
  3. 14.3 Kompetanse til å gjennomføre strykninger
 15. 15 Reglement for finansiering av investeringer
  1. 15.1 Innledning og bakgrunn
  2. 15.2 Regelverk
  3. 15.3 Myndighet til å gjennomføre finansiering av investeringer
 16. 16 Reglement for låneopptak
  1. 16.1 Innledning og bakgrunn
  2. 16.2 Regelverk
  3. 16.3 Myndighet til å ta opp lån