Retningsliner for bruk og kjøp mobiltelefon

2. Mobil bruk utanfor Noreg og EU/EØS (roaming)

Mobilbruk i utlandet kan bli kostbart, spesielt bruk av mobildata. Det anbefalast difor at Kinn kommune sine tilsette held bruken på eit minimumsnivå ved opphald i utlandet. Rimelegare alternativ skal alltid nyttast når det er tilgjengeleg.