Retningsliner for bruk og kjøp mobiltelefon

3. Rapportar og oppfølging

Mobilkostnader følgast opp av tenesteleiar. Informasjon om kostnadar og bruk i månaden før er tilgjengeleg og det vil bli spesifisert kva som blir trekt i løn neste månad.