Retningsliner for bruk og kjøp mobiltelefon

7. Dagens avtale om støtte og bruk av mobiltelefon

Denne avtalen erstattar tidlegare ordningar i Kinn kommune om støtte og bruk av mobiltelefon.