Retningsliner for bruk og kjøp mobiltelefon

8. Idriftssetting og kontaktperson

Avtalen er gjeldande frå den 1. november 2021.