Retningsliner for bruk og kjøp mobiltelefon

Vedtatt i Administrasjonsutvalet 19. oktober 2021.

Den daglege bruken av mobiltelefonar i Kinn kommune er særs viktig for vår verksemd. Hensikten med retningsliner for mobilbruk er som følger:

  • Å bidra til å sikre naudsynt merksemd og personleg ansvar i bruk av mobiltelefonar.
  • Å beskytte immaterielle rettar (IPR) som fortruleg dokumentasjon og kommunikasjon (mellom anna sms og e-postmeldingar).
  • Å bidra til å sikre at bruk av mobiltelefonar i Kinn kommune er i tråd med Kinn kommune sitt overordna mål om kostnadsfokus.
  • Å la tilsette nytte telefonen til det ein ønsker samtidig som Kinn kommune dekker normal tenestebruk.