Kinn Kommune

Møtereglement

Her finn du det politiske møtereglementet i Kinn kommune. Vedtatt i kommunestyret 25.09.2019.