Opptak frå interne og politiske møter

Nedanfor kan du sjå interne og offentlege møter der vi har gitt informasjon eller arbeida med revisjon av samfunnsdelen. Ønskjer du tekst til nokon av sendingane nedanfor? Ta kontakt med oss på telefon 57 75 60 00.

Korleis jobbar Kinn med å redusere energibruken sin mot 2030, og har vi nokre tips til deg? Sjå her! 

Kommuneoverlegen fortel om utfordringane i helse og velferd dei komande åra

Podcast om samfunnsplanen med ordførar og kommunedirektør

Møter for tilsette

Offentlege møter med politikarar, innbyggarar og andre samfunnsaktørar