Samfunnsplanen

Samfunnsplanen

Den viktigaste planen kommunen har er samfunnsplanen. Her finn du all informasjon om planen og arbeidet vårt, samt korleis du kan kome med dine innspel til kommunen si utvikling dei neste ti åra.

Send oss dine innspel

Ny samfunnsplan for Kinn kommune

Den viktigaste planen vi har er kommuneplanen, som er delt inn i to. Ein del er retta mot korleis vi skal utnytte arealet i kommunen, og ein annan er korleis vi skal utvikle oss som samfunn og organisasjon.

For å gjere dette på ein fornuftig måte må vi sjå på ulike data og finne trendar for korleis Kinn-samfunnet har utvikla seg dei siste åra. Det kan seie noko om korleis samfunnet ser ut i framtida, og kva vi må planlegge etter.

På denne nettsida finn du kunnskapsgrunnlag og tilgjengeleg materiale som er knytt til arbeidet med å lage den samfunnsplanen for Kinn kommune.

Her kan du sjå informasjonsvideoar og opptak frå interne og politiske møter

Aktuelt