Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

23.04.2021 08.02

Aktuelt

Økonomiplan og handlingsprogram for 2020-2023 er vedtatt. Du kan no finne dette i Framsikt, som er vårt verktøy i arbeidet med økonomiplan og handlingsprogrammet.

Her finn du økonomiplan og handlingsprogram for 2020-2023.

Les rådmann Terje Heggheim sitt første fredagsbrev i 2020!

Alle eigedomar i Noreg har eit gards- og bruksnummer (gnr./bnr. eller forkorta til gbnr.) registrert i det nasjonale eigedomsregisteret. 
 

Ordninga skal gjelde der Måløybrua er stengd i korte eller lengre periodar, og i ei tid på døgnet vi veit at følgjene av ei slik stenging kan vere store for kommunen, næringsliv og andre.

Kinn er ein flott kystkommune kor du kan leve urbant i byane Florø og Måløy, eller bu ved naturkreftene heilt ute i havgapet. Med isbreèn i aust, flotte sandstrender i vest, så er Kinn kommune ein variert og mangfaldig kommune.