Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Ny portal: sjekk drikkevasskvaliteten i kommunen vår

Ny portal: sjekk drikkevasskvaliteten i kommunen vår

Kinn kommune har eit stabilt, godt og trygt drikkevatn, som tilfredsstiller dei strenge krava i drikkevassforskrifta. Det vert jamleg teke prøvar av vatnet, på ulike prøvestadar på nettet. Vi har no lansert ei ny portal der du kan sjå prøveresultata i dei ulike drikkevatna. 

Drikkevatn i Måløy vil snart vere tilgjengeleg i kartet. 

Gå til kartet her for å sjå prøveresultat