Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Drikkevasskvalitet

Drikkevasskvalitet

Kinn kommune har eit stabilt, godt og trygt drikkevatn, som tilfredsstiller dei strenge krava i drikkevassforskrifta. Det vert jamleg teke prøvar av vatnet, på ulike prøvestadar på nettet. Drikkevatn i Måløy vil snart vere tilgjengeleg i kartet. Klikk i kartet for å sjå prøveresultata.

Her finn du informasjon om hardheita i vatnet