Barnehagane

Vi har eit inkluderande barnehagemiljø med rom for mangfald og tilpassing. Våre barnehagar har eit aktivt og utviklande læringsmiljø, der omsorg, leik og læring blir sett i samanheng.

Barnehagetilbodet omfattar 10 kommunale barnehagar og 4 private barnehagar. Informasjon om den einskilde barnehage finn du i lista og kartet under.

Meir informasjon om barnehagane finn du her.

Kontaktinformasjon til barnehagane
Namn på barnehagane Telefonnummer Besøksadresse
Brandsøy barnehage 57756525 Slettevollsholten 11, 6908 Florø
Eikefjord barnehage 57744875 Vikavegen 18, 6940 Eikefjord
Furuhaugane barnehage (privat) 57742844 Furustien 4, 6907 Florø
Havrenes barnehage 57741620 Porsvegen 11, 6905 Florø
Holvik barnehage 57845480 Oppedalsvegen 104, 6700 Måløy
Krokane barnehage 57756620 Dyreholtvegen, 6907 Florø
Nepjarhaugen barnehage 57741974 Evjegata, 6900 Florø
Skarevik barnehage (privat) 94185451 Øvrevegen 148, 6710 Raudeberg
Skavøypoll barnehage 99028763 Nordfjordvegen 9201, 6718 Deknepollen
Stavang barnehage 57740990 Stavangvegen 47, 6944 Stavang
Storevatn barnehage 48013145 E.M. Holevegen 23, 6906 Florø
Sørstrand maritime FUS barnehage (privat) 91551414 Sørstrandvegen 18, 6906 Florø
Torvmyrane barnehage 57756430 Torvmyra 2, 6908 Florø
Trollskogen barnehage (privat) 90567589 Idrettsvegen, 6700 Måløy