Barnehageopptak og frister

Frist for å søke barnehageplass er 15. februar. Nytt barnehageår startar i midten av august.

Skal du søkje om barnehageplass, svare på tilbod om barnehageplass eller seie opp ein barnehageplass, nyttar du skjemaet nedanfor.

Du loggar deg på via ID-porten. Før du byrjar å søkje må du finne fram fødselsnummer (11 siffer) til både barn og føresette.

Dokumentasjon som skal følgje søknaden skal sendast som brev til Kinn kommune, postboks 294 6701 Måløy.

Søknad om barnehageplass

Søk, byte og svar på tilbod om barnehageplass

Tilbod om barnehageplass

Du kan nytte same skjema som for å søke barnehageplass, dersom du skal takke ja til tilbod du har fått.

Oppseiing av barnehageplass

Skal du seie opp plass i barnehage kan du bruke same skjema som for å søke, heilt øvst i denne artikkelen.

Plan for barnehageåret

I planen for barnehageåret finn du planleggingsdagar og oversikt på ferie- og fridagar:

Plan for barnehageåret 2023-2024
År Månad Dato Merknad
2023 August Måndag 21. august Barnehageåret startar
November Fredag 3. november Planleggingsdag
2024 Januar Tysdag 2. januar Planleggingsdag
Mai Fredag 10. mai Planleggingsdag
August * Torsdag 15. og fredag 16. august Planleggingsdagar
  • Kinn kommunestyre har vedtatt å samordne planleggingsdagar for barnehagane i Kinn (Vedtekter for kommunale barnehagar i Kinn kommune). 
  • Barnehagane er stengt for barna når personalet har planleggingsdagar. 
  • Planleggingsdagar i august vert endeleg fastsett når vi veit dato for skulestart i 2024. 
  • Eventuelle endringar vert informert om fortløpande.