Kinn Kommune

Barnehageopptak og frister

Barnehageopptak og frister

Frist for å søke barnehageplass er 15. februar. Nytt barnehageår startar i midten av august.

Skal du søkje om barnehageplass, svare på tilbod om barnehageplass eller seie opp ein barnehageplass, nyttar du dei elektroniske lenkjene under.

Du loggar deg på med MinID. Før du byrjar å søkje må du finne fram fødselsnummer (11 siffer) til både barn og føresette.

Dokumentasjon som skal følgje søknaden skal sendast som brev til Kinn kommune, postboks 294 6701 Måløy.

Søknad om barnehageplass

Er du folkeregistrert i Kinn kommune nyttar du denne lenka:

Er du folkeregistrert i annan kommune enn Kinn, eller manglar personnummer, nyttar du denne lenka:

Tilbod om barnehageplass

Du kan nytte same lenke som for å søke barnehageplass, dersom du skal takke ja til tilbod du har fått.

Oppseiing av barnehageplass

Skal du seie opp plass i barnehage kan du bruke same skjema som for å søke, heilt øvst i denne artikkelen.

Plan for barnehageåret

I planen for barnehageåret finn du planleggingsdagar og oversikt på ferie- og fridagar: