UNU AS frå Måløy får utmerkinga "Miljøfyrtårn"

Bildet viser f.v. Ola Teigen, Kent Rune Bgjerde, Rune Sætren og Anders Sætren der UNU får utmerkinga Miljøfyrtårn - Klikk for stort bileteUNU AS fekk i dag utmerkinga som Miljøfyrtårn (f.v. Ola Teigen, Kent Rune Bugjerde, Rune Sætren og Anders Sætren. Kinn kommune

Ola Teigen delte ut utmerkinga for Miljøfyrtårn til UNU AS i Måløy. Her mottar dagleg leiar Rune Sætren og hans tilsette i mot sertifiseringa på vegner av verksemda.

Miljøfyrtårnet er ei stadfesting på at verksemda har gått fram og vist veg mot ein grønare og meir berekraftig framtid. Målet med prisen er å inspirere fleire norske verksemder til grøn omstilling. 

UNU AS har mottatt prisen fordi dei har eit system for å innfri visse kriterium for å motta utmerkinga.

Her finn du kriteria og meir informasjon om status som Miljøfyrtårn.