Søknad om barnehageplass 2024-2025

Du kan no søkje om barnehageplass til nytt barnehageår som startar 19.08.2024. Søknadsfrist er 15. februar.

Barn som fyller 1 år i løpet av november 2024 har rett til barnehageplass. NB! For å oppfylle retten til plass, må det søkjast om barnehageplass til hovudinntaket.   

Informasjon og søknadsskjema

Kinn kommune har tatt i bruk nytt administrativt barnehagesystem frå 1. januar 2024. Du som har søkt om barnehageplass til barnet ditt i løpet av hausten 2023, med ønskje om oppstart i 2024, må sende ny barnehagesøknad.  

Dokumentasjon som skal følgje søknad til barn som har prioritet til barnehageplass etter barnehagelova § 18, må sendast til Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy.

  • Barn som har barnehageplass, skal det ikkje søkjast om plass for.
  • For barn som skal endre barnehageplass mellom barnehagar, må det søkjast om barnehageplass for.  

Barnehageplassar vert tildelt i samsvar med Lov om barnehagar m/forskrifter og vedtekter for kommunale barnehagar i Kinn kommune.

Søknadsfrist til hovudinntak til barnehageåret 2024-2025 er 15.02.2024.