Kinn Kommune

Pårørandeskulen i Kinn kommune 2023

Pårørandeskulen i Kinn kommune 2023

Fire vaksne kvinner som sitt rundt eit bord og pratar. - Klikk for stort bilete Aldring og helse

Har du familie eller nære venner med demenssjukdom? Vil du delta på pårørandeskulen? Hukommelsesteamet i Kinn kommune (HUK) arrangerer pårørandeskule med oppstart torsdag 02. februar.

Om pårørandeskulen

Det vert to like kurskonsept både i Florø og i Måløy. På kvar kurskveld vert det ca 45 min med informasjon frå ulike førelesarar før det blir ein kaffipause. Siste del av kurskvelden blir ein inndelt i mindre samtalegruppe der du får snakke med andre i samme situasjon.

Pårørandeskulane skal vere ein møteplass som gir pårørande støtte til å meistre praktiske og følelsesmessige utfordringar. Skulen er eit samarbeid mellom Hukommelsesteamet i Kinn kommune, Nasjonalforeininga for folkehelsa ved Vågsøy Demensforeining og Krokane Sanitetslag i Florø.

Vi hjelper deg med transport dersom det er vanskeleg. 

Påmelding

Påmelding innan 27.01.2023.

Kontakt demenkoordinator Linda Blålid Lågeide på telefon 46 80 06 02.
(Dersom du ikkje får svar, vil du bli ringt opp att)

Pårørande skule - Program Florø

Pårørande skule - Program Florø
Dato Tema Forelesar
02.02.2023 Kommunikasjon og samhandling Jorunn Bakke Nydal
09.02.2023 Kva er demenssjukdom? Lege Ronny Cassells
16.02.2023 Pårørande deler sine erfaringar Elsa Iversen
16.02.2023 Nettverksbygging Demenskoordinator Linda. B. Lågeide
02.03.2023 Aktivitet og deltaking Ergoterapeut Kristina Sande
09.03.2023 Tilbod i kommunen Leiar for tildelingsnemnda Lene Engebø

Pårørande skule - Program Måløy

Pårørande skule - Program Måløy
Dato Tema Forelesar
02.02.2023 Kva er demenssjukdom? Frode Kvalheim
02.02.2023 Nettverk og samspel Demenskoordinator Linda B. Lågeide
09.02.2023 Aktivitet, deltaking og velferdsteknologi Ergoterapeut Karoline Grøttå
16.02.2023 Kommunikasjon og samhandling Johanne
02.03.2023 Pårørande fortel Elsa, Tonje og Karoline
09.03.2023 Tenester i helse og omsorg i Kinn kommune Representant frå tildelingsnemnda

Tid og stad i Måløy

Kulatoppen omsorgssenter (i kantina i E-fløyen).
Tid: Klokka 19.00 og varar til om lag klokka 21.30.

Tid og stad i Florø

Sunnfjord Medisinske Senter (kantina i 3.etg).
Tid: Klokka 18.00 og varar om lag til klokka 20.30.