Kinn kommune er hardt råka av ulykka i natt

Kinn kommune vart varsla om ulykka i natt og vart bede om å bistå politiet. Arbeidet under hendinga var krevjande, og vi vil gjerne gje ros til arbeidet som er utført i natt. Vårt arbeid no handlar om å ta vare på dei pårørande. Vårt kriseteam er aktivert og yter hjelp til dei pårørande. Vi har også kontakt med kriseteama i andre kommunar for å koordinere arbeidet med dei. Kl. 18.00-20.00 i kveld er Florø kyrkje open for alle.

Vi har nyleg hatt eit møte i leiinga, og er blitt orientert av politi, helse og brann. Dei som handterte hendinga i natt gjorde ein god jobb på skadestaden under vanskelege tilhøve.

Det har i løpet av dagen vore fine samlingar med ungdom frå heile regionen på Florø kulturhus og Haffen. Haffen er no stengt, og Florø kulturhus stenger kl. 18.00. 

Florø kyrkje er open laurdagskveld kl. 18.00-20.00

16. september frå kl. 18.00 til 20.00 er Florø kyrkje open for alle som ønsker å møtast.

Samlingsstund på Førdehuset laurdagskveld kl. 19.00

Det blir samlingsstund på Førdehuset i kveld kl 19:00 for dei som ønsker å samlast i samband med den alvorlege ulykka i Florø. Politi, utekontakt og representantar i frå det kommunale kriseteamet vil vere til stades.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Kinn kommune?

Du kan ringe oss på telefon: 45 97 58 66 frå kl. 10.00-22.00.

Har du behov for helsehjelp kontakt legevakta på telefon: 116117. 

Pressemelding frå Vest politidistrikt: Trafikkulykke Florø, Kinn kommune 15.09.23

Vest politidistrikt fikk fredag 15. september 2023, kl. 22:45 melding om en trafikkulykke i Florø, Kinn kommune, med to involverte biler. Ulykken fremstod som alvorlig. Det var meldt at den ene involverte bilen stod i fyr. Fører og passasjer av den andre involverte bilen, en mann og kvinne i hhv. 50- og 40-årene, var da kommet ut av bilen.

Det ble sendt ressurser fra alle nødetatene til stedet, samt en luftambulanse. De to personene som var kommet seg ut av den ene involverte bilen er sendt med luftambulanse og ambulanse til Førde Sykehus. Begge var våken og bevisst når de ble transportert vekk. De skal ha fremstått som lettere skadet, men utover dette er det ukjent skadeomfang på disse to.

Bilen som stod i fyr ble utbrent, og i den utbrente bilen var det tre personer, hvor alle tre er bekreftet omkommet. Varsling av pårørende pågår.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og vil gjøre undersøkelser på skadestedet i morgen. Politiet vil også gjøre egne kriminaltekniske undersøkelser. Det pågår etterforskning av hendelsen, og hendelsesforløpet er ikke fullt ut klar for politiet på dette tidspunktet. Kommunens kriseteam m/flere er varslet for oppfølging av familie og venner. Skadestedet vil forbli stengt i en lengre periode inntil alle undersøkelser er gjort, og publikum bør planlegge for å bruke alternative kjøreruter frem til i morgen ettermiddag, lørdag 16/9.