Informasjon om hamnespy på vestlandet og strakstiltak for å hindre spreiing

Hamnespy ser ut til å vere umogleg å fjerne når den først har etablert seg ein stad. Fordi arten er så vanskeleg å bli kvitt må ein konsentrere seg om tiltak som hindrar eller seinkar spreiinga. Hummerfiskesesongen startar 1. oktober, og vi oppmodar fiskarane om å vere forsiktige med flytting av teiner frå områder som er infisert med hamnespy, til områder det det ikkje er registrert førekomstar.  

Her finn du nyaste informasjon om hamnespy på vestlandet og strakstiltak for å hindre spreiing