Gratis sommarferietilbod for barn og unge 2023

Tre gutar som spelar fotball på grønt gras med eit fotballmål i bakgrunnen.  - Klikk for stort bilete

Kinn kommune tilbyr gratis deltaking på diverse sommaraktivitetar for barn og unge. Her kan du sjå oversikt over dei gratis aktivitetane. 

Oversikt over gratis tilbod for ungdom - Florø

Oversikt over gratis tilbod for barn - Florø

Oversikt over gratis tilbod for barn og unge - Måløy

Målgruppa er barn og unge i familiar med sosiale eller økonomiske utfordringar.