Nordfjordnett

Nordfjordnett er driftseininga i det interkommunale IKT-samarbeidet IKT Nordfjord mellom kommunane Bremanger, Gloppen, Kinn, Stad og Stryn. Nordfjordnett leverer IKT-tenester til dei fem kommunane gjennom driftssenteret i Måløy. 

Gå til Nordfjordnett - heimeside

Kontakt

Nordfjordnett helpdesk
Telefon 95 00 60 15