Hovudverneombod

Kinn kommune har to hovudverneombod, ein i Florø og ein i Måløy. Hovudverneomboda skal koordinere verneomboda si verksemd, medverke til positiv utvikling av arbeidsmiljøet i kommunen, og formidle naudsynt informasjon til verneomboda.

Hovudverneomboda er faste medlem av arbeidsmiljøutvalet, og tilsette kan melde inn HMS-saker dei ønskjer vurdert tatt opp i arbeidsmiljøutvalet.

Ingvill har kontortid måndag og tysdag. Anette har kontortid på tysdagar.

Kontakt

Ingvill Førde Torvanger
Hovudverneombod i Florø
E-post
Telefon 97 50 04 82

Ingvill har kontordagar måndagar og tysdagar kvar veke.

Anette Sætren
Hovudverneombod i Måløy
E-post
Telefon 90 77 96 41

Anette har kontortid tysdagar kvar veke.