Kinn Kommune

Startlån

Startlån

Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problem med å få lån, eller tilstrekkeleg lånebeløp i ein privat bank. Gjennomsnittleg tid for sakshandsaming er om lag 4 veker - grunna stor pågang av saker kan sakshandsamingstida bli lenger.

Får du bustadlån i ein vanleg bank, kan du ikkje få startlån. Er det ung i etableringsfasen, eller i ein situasjon der du kan spare, får du heller ikkje startlån. Barnefamiliar er unnateke kravet om å spare.