Kinn utdannings- og ressurssenter (KURS)

KURS (Kinn utdannings- og ressurssenter) KF administrerer all kommunal flyktning- og innvandraraktivitet i Kinn kommune: opplæring i m.a. norsk og samfunnsfag, introduksjonsprogram, Solbakken asylmottak, kommunal busetting og integrering. I tillegg har KURS ei forskings- og utviklingsavdeling. KURS er tilstade i både Florø og Måløy.

KURS - Heimeside

Kontakt

Stephan Lexau
Avdelingsleiar, Kinn utdannings- og ressurssenter avd. Måløy
E-post
Telefon 90 04 14 84
Luminita Rosu
Konsulent, Kinn utdannings- og ressurssenter avd. Florø
E-post
Telefon 46 92 09 47