Kinn utdannings- og ressurssenter (KURS)

KURS (Kinn utdannings- og ressurssenter) KF administrerer all kommunal flyktning- og innvandraraktivitet i Kinn kommune: opplæring i m.a. norsk og samfunnsfag, introduksjonsprogram, Solbakken asylmottak, kommunal busetting og integrering. I tillegg har KURS ei forskings- og utviklingsavdeling. KURS er tilstade i både Florø og Måløy.

KURS - Heimeside

 

Kontakt

Eva Melvær Langaas
Dagleg leiar
E-post
Telefon 97 18 05 54
Bente Nygård
Mottaksleiar Solbakken asylmottak
E-post
Telefon 41 02 10 08
Siri Søreide Jansen
Rektor KURS KF
E-post
Telefon 48 01 31 52
Grete Heggø Solheim
Leiar ved integreringsavdelinga KURS KF
E-post
Telefon 90 50 11 91
Trine Eide
Leiar ved forsking- og utviklingsavdelinga, KURS KF
E-post
Telefon 57 75 66 67
Stephan Lexau
Avdelingsleiar vaksenopplæring, Kinn utdannings- og ressurssenter avd. Måløy
E-post
Telefon 90 04 14 84
Luminita Rosu
Konsulent, Kinn utdannings- og ressurssenter avd. Florø
E-post
Telefon 46 92 09 47