Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator i Kinn Kommune har oversikt over kva som finst av tilbod og moglegheiter der du bur.

Kreftkoordinator

  • er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og pårørande på best mogleg måte.
  • er ansvarleg for å samordne tilbod og tenester rundt kreftpasienten i kommunen.
  • skal vere lett tilgjengeleg for pasient og pårørande – du treng ingen henvisning for å ta kontakt.
  • skal bidra med gode rutine og system for kreftomsorga i kommunen.

Kontakt

Eli Kristin Pedersen
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 979 91 796

Kontortid: mandag - torsdag kl. 08.00 - 15.30. 
Kontor på SMS-senteret i 4. etasje.