Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Krav til bustad

Krav til bustad

Kva krav vert stilt til deg som eigar eller brukar av bustad?

Det skal vere røykvarslarar og sløkkeutstyr i alle bustader, hytter, og andre stader der folk lever: 

«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.» jf. Forskrift om brannforebygging § 7.

Generelt er det anbefalt fleire røykvarslarar enn minimumskravet i forskrifta.