Kinn kommunestyre

Kommunestyret i Kinn vart konstituert 25. september 2019, og er det øvste styrande organet i kommunen. Politisk leiar for kommunen er ordførar, og administrasjonen er leia av kommunedirektøren.

Kinn kommune er styrt etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som høgste politiske organ med 39 medlemmar. 11 personar frå kommunestyret sine medlemmar utgjer formannskapet som sit heile 4-års perioden. Saker som er behandla i politiske utval går direkte til kommunestyret for endeleg behandling, med enkelte unntak der vedtaksmynde er delegert til utvala. 

Medlemar av kommunestyret finn du her