Formannskapet

Formannskapet er kommunen sitt økonomiutval. Formannskapet handsamer saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Kommunestyret kan delegere og gi formannskapet oppgåver og mynde i alle saker der ikkje anna er bestemt i lov (§8-3).

Formannskapet består av 11 medlemar. Medlemar og varamedlemar er valde av kommunestyret. Representant for Ungdommens kommunestyre har møte- og talerett.

Medlemar av formannskapet finn du her