Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Tertialrapportar

Tertialrapportar

Her finn du tertialrapportar for Kinn kommune. 

Kommunestyret sitt vedtak - 2. tertialrapport 2022, med revidert budsjett