Tertialrapportar

Her finn du tertialrapportar for Kinn kommune. 

Kommunedirektøren sitt framlegg - 2. tertialrapport 2023,  med revidert budsjett

 2022

2021

2020