Tertialrapportar

Her finn du tertialrapportar for Kinn kommune. 

Kommunestyret sitt vedtak - 1. tertialrapport 2023, med revidert budsjett