Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan

Her finn du gjeldande handlingsprogram og økonomiplan for inneverande periode, og tidlegare år.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak: Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026