Kinn Kommune

Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram og økonomiplan

Her finn du gjeldande handlingsprogram og økonomiplan for inneverande periode, og tidlegare år.

Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025