Handlingsprogram og økonomiplan

Her finn du gjeldande handlingsprogram og økonomiplan for inneverande periode, og tidlegare år.

Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027

Gebyrregulativ 2024