Årshjul Kinn kommune

Lurar du på korleis vi organiserer aktivitetane for politikk og administrasjon i løpet av året? Sjå årshjulet vårt i lenka nedanfor!

I midten ser du alle faste aktivitetar i ein samanheng fordelt utover året. I menyen til venstre ser du korleis aktivitetane våre er sortert i tema. 

Til å begynne med ser det kanskje litt rotete ut i midten? I så fall kan du bruke menyen til venstre for å slå av og på dei ulike aktivitetane, klikk på auge ved siden av aktivitetane i lista - då vert årshjulet i midten litt enklare å finne fram i.

Sjå årshjulet vårt her