Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Innskriving til skule - haust 2022

Innskriving til skule - haust 2022

Barn som er født i 2016 er skulepliktige frå hausten 2022 og skal skrivast inn på skulen. I Florø-delen av Kinn vil føresette motta brev frå skulen barnet får plass i løpet av våren. I Måløy-delen av Kinn er det sendt ut brev til føresette med invitasjon til innskrivingssamtale. 

I Florø-delen av Kinn vil føresette motta brev frå skulen barnet får plass i løpet av våren.

I Måløy-delen av Kinn er det no sendt ut brev til føresette med invitasjon til innskrivingssamtale med rektor på barneskulane Raudeberg skule og Skavøypoll skule.

  • Det vert sendt ut brev til føresette ved Skram skole i veke 5.
  • Innskrivingssamtalar vert gjort i veke 5 og 6.
  • Om tid ikkje passar, eller om de ikkje har motteke brev, ber vi om at de tar kontakt med dykkar nærskule.

Raudeberg skule, rektor Annelin Refvik, mobil nr. 482 97 776
Skavøypoll skule, rektor Viviann Midtbø, mobil nr. 959 42 020
Skram skole, rektor Jens Frode Vågen, mobil nr. 932 60 466